Fritidshemmet

Fritidshemmet har egna lokaler i den äldsta skolbyggnaden och på vårt fritids är det tre pedagoger som arbetar. Här får barnen en aktiv fritid i en trygg miljö! På nedre botten har vi en stor hall där varje barn har sin fasta plats för kläder och skor. I rummet mot Kojan har förskoleklassen sitt hemrum och i det andra rummet är vår  4-5:års grupp. En trappa upp har fritids tillgång till fler smårum som ger oss möjlighet att dela upp oss och göra många olika aktiviteter.

Lek, sport, drama & utflykter

Vi erbjuder barnen ett brett utbud av aktiviteter som de själva väljer vilka de vill delta i. Mycket fysiska aktiviteter genom lekar, sporter och utflykter till olika utemiljöer. Vi har tillgång till ett skaparrum med fokus på textilier och syslöjd. Att spela teater för de yngre barnen är ett uppskattat inslag liksom utflykter av olika slag.

Teman

Vi har olika teman varje termin och ibland bjuder vi in föräldrar för att tex se en cirkusföreställning eller en utställning av det vi jobbat med och tillverkat. Vi har byggt pärlplattor efter egna mönster och haft tävling i att bygga med kaplastavar. Vi bygger också de mest fantastiska saker med hjälp av Lego. Vi har fått miljöcertifieringen ”Grön Flagg” och arbetar kontinuerligt med olika teman för en hållbar utveckling. Fritidshemmet deltar i ”Grön Flaggs” olika aktiviteter, som t ex skräpplockardagarna. Vi har arbetat med teman inom: klimat och energi, livsstil och hälsa samt kretslopp. Att vara ute och röra på sig ingår och vi är bra på att åka skidor och skridskor, samt att springa, hoppa och leka på vår stora gård.