Hantering av personuppgifter och registerbeskrivningar

 

Ideella föreningen Blomenbergska hanterar dina personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Vi vill att du som medlem i Ideella föreningen Blomenbergska ska känna sig trygg i hur vi använder dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) har tagits fram för att skydda dig som föreningsmedlem och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som föreningsmedlem ska känna dig trygg med att dina personuppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person som bland annat namn, adress, telefon, mail och personnummer.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Ideella föreningen Blomenbergska för medlemsregister över medlemmar där namn och e-post listas med avseende att kunna kontakta medlemmar i angelägenheter som berör föreningsverksamheten och de aktiviteter som föreningen anordnar. Som medlem i föreningen godkänner du att dina personuppgifter i forma av namn och e-post lagras.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Föreningsstyrelsen och ett utomstående serviceföretag har tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifter lämnas ej ut till utomstående part.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Medlemskap i föreningen gäller kalenderår. Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du är medlem i Ideella föreningen Blomenbergska. Medlemslistor uppdateras minst en gång per år eller vid behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra medlemmars personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar för att du som medlem alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Om radering av personuppgifter önskas upphör medlemskapet i Ideella föreningen Blomenbergska att gälla. Du kan när som helst avsäga dig medlemskap i föreningen. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon till ordförande i föreningen. Se aktuella kontaktuppgifter på www.blomenbergska.se.