Ideella föreningen

 

Ideella föreningen Blomenbergska har som främsta uppgift att verka för föreningslivet i och omkring skola och förskola. Det är föreningen som äger Kojan-huset och aktiebolaget Blomenbergska skolan, men det är bolagsstyrelsen som ansvarar för och operativt driver skola, fritids och förskoleverksamheten.

Föreningen ordnar fritidsaktiviteter för barn och familjer i bygden. Det är t.ex. disco, filmvisningar och fotbollsträningar och vi fortsätter att hitta på roliga aktiviteter för både barn och vuxna – hoppas att ni också vill vara med!

Föreningens stadgar

Medlemskap

Som medlem är du med och bidrar till att vi har en levande bygd, med meningsfull fritid för våra barn och ungdomar och ett attraktivt område att bo i för både nya och gamla familjer. Har du några frågor, idéer eller vill vara med och bidra på något sätt så är du varmt välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller maila direkt till foreningen@blomenbergska.se

Medlemskap är öppet för alla som delar vårt syfte, men man måste inte vara medlem för att få ha sina barn i förskola eller skola. Välkommen att bli medlem!

Medlemskapet kostar 250:-/familj eller 200:-/person Betalas till BG 524-7788 eller swish 123 1051796

Glöm inte att uppge namn och ålder på alla familjemedlemmar vid inbetalning!

Kommande aktiviteter anslås i facebook-gruppen, per mejl samt genom affischering vid förskola och fritids.

Föreningsstyrelsen 2019

Lisa Våhlin, ordförande (lisa.wahlin01@gmail.com 073-046 06 83)

Jonas Thunström

Robert Gustafsson

Caroline Rydell

Bengt Gårdlund

Angelica Klavbäck

Erika Heintz

Frida Birkl

Internrevisorer: Mikael Deemus och Erika Olsson