Om oss

 

Föreningsägd friskola

Blomenbergska skolan är en föreningsägd friskola, där all eventuell vinst oavkortat återinvesteras i verksamheten. Skolan har sin bakgrund i en föräldrakooperativ förskoleverksamhet som inleddes 1987. När den kommunala skolan i Lästringe lades ner, ansökte föräldrarna om att driva skolan vidare i egen regi, och hösten 2011 välkomnades de första eleverna till den nya skolan som åter fick namnet Blomenbergska skolan (efter dess ursprungliga initiativtagare på 1840-talet, lantmäteridirektören Birger Blomenberg). Idag har vi omkring 65 barn i verksamheten och är en av traktens största arbetsgivare.

Skola, fritidshem och förskola bedrivs i aktiebolagsform, och bolaget ägs helt av föräldrarna genom Ideella föreningen Blomenbergska. Föreningen äger och förvaltar förskolebyggnaden Kojan samt aktiebolaget Blomenbergska skolan, men det är aktiebolagsstyrelsen som är huvudman för verksamheten och som ansvarar för och operativt driver skola, fritidshem och förskola.

 

Styrelsen för Blomenbergska skolan AB består 2017 av följande ledamöter och suppleanter:

  • Andreas Nyblom, ordförande (ordforande@blomenbergska.se)
  • Per Andersson, ledamot
  • Charlotte Fagerberg, ledamot
  • Charlotta Fredin, suppleant
  • Charlotta Lindberg Bergentoft, suppleant

VD och rektor är Margareta Sålby (rektor@blomenbergska.se)

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Enkätresultat, Skolinspektionen 

Skolenkät 2017

Skolenkät 2015

Skolenkät 2013

Om Blomenbergska i media

”30 år med Kojan” (ÖSP nr 19 2017)

”Kojanfikat, en sprakande fest” (SN 18/5 2017)

”Häng med in på Läslustan” (SN 28/2 2017)

”De är vidare i Schackfyran” (SN 19/3 2017)

”Förskolans dag engagerade” (SN 16/5 2016)

”Skolan som fick leva vidare” (SN 16/1 2015)

”Ett äventyr i Tolkiens anda” (SN 24/5 2013)

”Klart för friskola i Lästringe” (SN 29/12 2010)