Om oss

 

Föreningsägd friskola

Blomenbergska skolan är en föreningsägd friskola, där all eventuell vinst oavkortat återinvesteras i verksamheten. Skolan har sin bakgrund i en föräldrakooperativ förskoleverksamhet som inleddes 1987. När den kommunala skolan i Lästringe lades ner, ansökte föräldrarna om att driva skolan vidare i egen regi, och hösten 2011 välkomnades de första eleverna till den nya skolan som åter fick namnet Blomenbergska skolan (efter dess ursprungliga initiativtagare på 1840-talet, lantmäteridirektören Birger Blomenberg). Idag har vi drygt 70 barn i verksamheten och är en av traktens största arbetsgivare.

Skola, fritidshem och förskola bedrivs i aktiebolagsform, och bolaget ägs helt av föräldrarna genom Ideella föreningen Blomenbergska. Föreningen äger och förvaltar förskolebyggnaden Kojan samt aktiebolaget Blomenbergska skolan, men det är bolagsstyrelsen som tillsammans med rektor/VD är huvudman för och ansvarar för verksamheten i skola, fritidshem och förskola.

 

Styrelsen för Blomenbergska skolan AB består 2019 av följande ledamöter och suppleanter:

  • Charlotta Lindberg Bergentoft, ordförande (ordforande@blomenbergska.se)
  • Charlotta Fredin, ledamot
  • Sören Persson, ledamot
  • Rasmus Ågren, suppleant
  • Anna Nyblom, suppleant
  • Tobias Karlsson, suppleant

VD och rektor är Jessika Petersson (rektor@blomenbergska.se)

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Enkätresultat, Skolinspektionen 

Skolenkät 2017

Skolenkät 2015

Skolenkät 2013

Om Blomenbergska i media

”30 år med Kojan” (ÖSP nr 19 2017)

”Kojanfikat, en sprakande fest” (SN 18/5 2017)

”Häng med in på Läslustan” (SN 28/2 2017)

”De är vidare i Schackfyran” (SN 19/3 2017)

”Förskolans dag engagerade” (SN 16/5 2016)

”Skolan som fick leva vidare” (SN 16/1 2015)

”Ett äventyr i Tolkiens anda” (SN 24/5 2013)

”Klart för friskola i Lästringe” (SN 29/12 2010)