Skolan

Blomenbergska skolan erbjuder en trygg miljö där varje barn syns! Vi har hög lärartäthet och behöriga lärare. På skolan finns idag en förskoleklass och två klasser: åk 1-2 och åk 3-5. Vi satsar på de senaste läromedlen samt utökat datoranvändande. Språket är grunden för all inlärning, så självklart prioriterar vi läs-och skrivutveckling. Vi arbetar med olika läsprojekt som ”En läsande klass”, bokcirklar och har deltagit i läsfesten tillsammans med många andra skolor.

Åldersintegrerad undervisning

Vi arbetar åldersintegrerat, vilket vi ser har stora pedagogiska fördelar. Varje barn kan arbeta och få stöd helt efter sina förutsättningar och behov av utmaningar. Vi har en utbildad speciallärare som stöttar de elever som behöver lite mer. Bild och textilslöjd har vi här på skolan, men idrotts- och träslöjdslektionerna har vi i Västerljung dit vi åker abonnerad buss. Vi satsar på att ge våra elever i förskoleklassen en bra grund inför det kommande skolarbetet. Undervisningen utgår från barnens egna kunskaper, erfarenheter och tankar. Alla våra elever har också möjlighet att få en plats på vårt fantastiska fritidshem. Vi samlas alla tillsammans för gemensamma aktiviteter, små och stora barn, vid många tillfällen. Under hösten kommer vi att arbeta med tema ”historia” hela enheten, temat kommer att avslutas och redovisas vecka 43.

Matematik

Även det här läsåret kommer vi att satsa mycket på matematik! Vi kommer att träna taluppfattning, matematiska begrepp och huvudräkning. Att spela spel och ”leka” matte även utanför skoltid är en bra träning! En grupp pedagoger har genomfört Skolverkets matematikfortbildning som studiecirkel. Våra elever spelar schack under skol-och fritidstid och har deltagit i schack fyran med fantastiskt bra resultat.

Naturvetenskap och teknik

Teori och praktik varvas och förstärker inlärningen i många av våra teman: som i bygga drakar, fågelholkar, skolväskan genom tiderna och i många andra undersökningar och experiment. Förskoleklassen göra experiment med draken Bertha och energihjältarna.

Utelek

På vår stora skolgård finns många möjligheter till rörelse och träning av motoriken, samt fantasifulla och kreativa lekar. Under vintern spolar föräldrar is på fotbollsplanen så vi kan träna skridskoåkning. Höst och vår har vi våra idrottslektioner på skolgården. Under den kalla årstiden åker åk 1-5 till idrottssalen i Västerljung och har idrott.

Miljöcertifiering

Blomenbergska skolan är miljöcertifierad i ”Grön Flagg” och vi arbetar med olika teman för att bidra till en hållbar utveckling. Vi har arbetat med : Klimat och energi, livsstil och hälsa, kretslopp och vår närmiljö. Vi sorterar självklart vårt avfall och deltar i skräpplockardagarna. I temat ”Hälsa och livsstil” ingår många olika typer av aktiviteter för alla elever f-5 tillsammans. Här får vi en utmärkt möjlighet att mötas yngre och äldre elever och lära av varandra. Vi springer ”skoljoggen”, har orienteringsdagar och tränar friidrott, simmar och har cykelutflykt och fiskedag. Vårt sista tema ”Vatten” har vi redovisat och vi har lärt oss mycket om vatten i olika former, tillgången till vatten, vattnets kretslopp och vad som lever i och i närheten av vatten. Vi har ännu inte bestämt vad som blir vårt nästa tema, men självklart vill vi fortsätta att arbeta utifrån Gröna Flagg.