Skolans historia

 

Friskolan Blomenbergska skolan (grundad 2011) har sin bakgrund och förutsättning dels i Föräldrakooperativet Kojan, som bildades på 1980-talet, dels i lantmäteridirektören Birger Blomenbergs  initiativ för att starta en folkskola i bygden på 1840-talet.

 

Nytänkande

År 1986 beslöt sig eldsjälar, föräldrar och driftiga bybor att starta en förskola i Lästringe. Ett år senare slogs portarna upp för förväntansfulla familjer på bygden. Hösten 2017 är det 30 år sedan verksamheten startade!

När Föräldrakooperativet Kojan invigdes 1987 var det ett av Nyköpings kommuns första föräldrakooperativ. Bara Lagnö, i dåvarande storkommunen Trosa/Nyköping, hann före. Till en början huserade förskolan i den gamla lärarinnebostaden i Blomenbergska skolan men den blev snabbt för liten. Och 1989 togs det första spadtaget till en egen ”barnstuga”, som det hette då, med plats för 24 barn. Föräldrakooperativet anställde redan från början fast personal som skulle sköta driften, till skillnad från många andra kooperativ där föräldrarna turades om att laga mat och ta hand om barnen. Och kanske är det en del av framgångssagan, för många i personalen finns kvar än idag och de barn som började på Kojan 1987 har nu sina egna barn här.

Bilden: 30 st rislyktor – en för varje år – släpps mot himlen i samband med förskolan Kojans 30-årsjubileum den 26 oktober 2017  

 

Skola med anor

Efter att bygden hade stridit för sin skola i många år lades till sist den kommunala skolan i Lästringe ned, våren 2011. Med vana att ta saken i egna händer var det dags för nästa generation av Lästringe- och Sätterstabor att ta över. Den föreningsägda friskolan invigdes hösten 2011 och man valde då att ta tillbaka det ursprungliga namnet ”Blomenbergska skolan”.

Skolan i Lästringe är anrik och initierades redan i början av 1840-talet av Birger Blomenberg (1760–1851), en fattig klockarson från Gärdesta, som efter att ha kommit på välbestånd senare i livet ville göra något för sin barndoms bygd. I augusti 1843 godkände Kongl. Maj:t (regeringen) Blomenbergs förslag att instifta en skolinrättning i Lästringe. En månad senare meddelade Post- och Inrikes Tidningar (1843-09-29) att: ”såsom vedermäle af Kongl. Maj:ts Nådiga välbehag öfver en af Landtmäteri-Direktören och Riddaren af Kongl. Wasa-Orden B. Blomenberg gjord donation till en folkskola i Lästringe socken af Strengnäs Stift, har Kongl. Maj:t i Nåder tillagt honom den större guldmedaljen om femton dukaters vigt, med inskrift: För medborgerlig förtjenst”.

Förutom skolan startade Blomenberg även en fond till förmån för barnen i Blomenbergska skolan, en fond som alltjämt finns kvar och som årligen bekostar en kortare skolresa. Blomenbergs önskan, som prydligt nedtecknats för hand i ett över 200 sidor långt testamente, var även att bli ihågkommen efter sin död. Medel ur fonden kunde också avsättas ”till undfägnad åt skolbarnen med litet mat samt ett a två glas vin hvardera, om de, med deras lärares tillåtelse, som under deras ledning, någon gång komma att fira den 16:e Juli som är min födelsedag”.  När Blomenbergs födelsedag uppmärksammas idag är vinet förstås utbytt mot saft!

 

Birger Blomenberg dog den 24 april 1851, 91 år gammal. Hans grav finns i koret i Lästringe kyrka, en gravplats som han utlovades som tack för det orgelverk han hade bekostat åt kyrkan 1842.